Ga naar de inhoud

Zondag 19 juni 2022

09.30 uur ds. P. Wijnberger te Bergambacht (doopdienst)
18.30 uur ds. G.C. de Jong te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 87: 3 en Ps. 119: 86.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Marnix van Leeuwen.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.