Ga naar de inhoud

Zondag 15 mei 2022

09.30 uur dr. G. van Zanden te Katwijk (viering HA)
18.30 uur ds. P. Vermaat te Veenendaal (Dankzegging)
Zingen voor de dienst: Ps. 100: 3 en Ps. 116: 10.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Kerk in Actie, de Glind; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.