Ga naar de inhoud

Zondag 1 mei 2022

09.30 uur ds. R.W. van Mourik
18.30 uur ds. J. van Rumpt te Barneveld
Zingen voor de dienst: Ps. 116: 1 en Ps. 141: 2.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart – Baan.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor CVK; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.