In de dienst van zondagmorgen zullen er twee van onze jongste gemeenteleden gedoopt worden: Lucas Pieter Bijkerk en Charlie Siska Maria Molenaar. Lucas is het zoontjes van Pieter en Jantine Bijkerk en broertje van Liam en Nathan. Charlie is het dochtertje van Marco en Marianne Molenaar en kleine zus van Mees & Max. Er wordt wel eens gezegd dat de Bijbel een boek is voor grote en oude mensen. Niets is minder waar. Kinderen nemen in de Bijbel een belangrijke plaats in. Vaak stelde de Heere Jezus ze als voorbeeld voor grote mensen. Tijdens Zijn leven op aarde deed Jezus veel wonderen. Hij genas bijvoorbeeld veel zieken. Heel veel van hen waren kinderen. In de Bijbel staan ook prachtige verhalen waaruit Zijn grote liefde voor kinderen sprak. Jantine en Marianne, jullie lijken op de moeders uit Markus 10: 14. Zij brachten hun kinderen bij Jezus en wilden dat Hij hen zou aanraken. Zondagmorgen legt God Zijn Hand op het hoofd van Charlie en Lucas. Hij zegt dan: Ik heb jullie gemaakt en Ik wil altijd je Vader zijn, je hoort bij Mij. Fijn he, dat je er als vader en moeder niet alleen voor staat. Dat er ook een Hemelse Vader is Die je bij de opvoeding wil helpen, dat je alle mooie en moeilijke dingen die je als ouders ook meemaakt, bij de Heere mag brengen. En… net als in Markus 14, mogen jullie kinderen de zegen ontvangen. We bidden voor een gezegende dienst.

In de dienst van de paasmorgen werd de doop bediend aan Hidde Thijn (inderdaad met een “h”) den Besten. De tekst van de prediking was Markus 16:1-8.

De a.s. zondagmorgen hoopt de kleine Hidde Tijn, zoon van Nijs en Maartje den Besten te worden gedoopt. Wij bidden om een gezegende dienst.

De vorige zondag werd de heilige doop bediend aan de kleine Niene Elisabeth Feline Kielenstijn. De tekst van de preek was Dt.9:25-29. Het was voor de ouders, maar ook voor de grootouders, ons kostersechtpaar, een bijzondere gebeurtenis waar we hen nogmaals van harte mee feliciteren!

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening heilige doop)
18.30 uur ds. T.C. de Leeuw te `s Grevelduin-Capelle
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.103:1; en `s avonds Ps.104:17.
Organist: De organist van de komende zondag is mevr. Marianne van der Spek.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Oppas: Op D.V. 10 febr. a.s. verzorgen mevr. Irma Verhoef en Tamara Bikker de oppas; en op 17 febr. mevr. Jantine Bijkerk en Anna Lisa Hofman.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen