Ga naar de inhoud

Categorie: Heilige Doop

Doopdienst

In de Pinkstermorgendienst van 19 mei hopen we samen te komen rondom het sacrament van de Heilige Doop en het woord van God. In deze feestelijke dienst hopen we zondag er getuige van te zijn dat Eva Johanna Korteland ten …

Doop

In dankbaarheid kijken we terug op een bijzondere dienst. Jefta, Sera en Jade van Kleij mochten het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Hierin zegt God dat Hij een eeuwig verbond met ons sluit. Met ons en onze …

Zondag 14 april 2024

09.30 uur ds. J. Speksnijder (Gen. 17:7 – doopdienst)
18.30 uur ds. B.J.P. de Bruin te Middelburg
Zingen voor de dienst: Ps. 136:11 en Ps. 98:4.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Wim Stolk.
Oppas: Renske Mourik en Tamara …

Doopdienst

Zondagmorgen zullen Jefta en ook de tweeling Sera en Jade, zoon en dochtertjes van Rhodé van Kleij gedoopt worden. Deze kindertjes zijn ook de kinderen van Ardin aan wie wij in gedachten met liefde terugdenken. I.v.m. de verwachte drukte wordt …

Doop

Op 1ste Paasdag, zondag 31 maart, mochten Cas Cornelis Baan, zoontje van Jacoline en Albert en ook Lot, dochtertje van Renske en Arjan Mourik het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. Juist in zo’n dienst schittert de liefde en …

Doopdienst

We zien uit naar een bijzondere zondag. We vieren de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus en het sacrament van de Heilige doop wordt bediend. Cas van de fam. Albert en Jacoline Baan en ook Lot van de fam. Arjan …

Doopdiensten

Er zijn de laatste tijd weer een aantal kinderen geboren. De kerkenraad is voornemens om op zondag 31 maart (1ste Paasdag) een doopdienst te houden. Dan zullen Cas, zoon van Albert en Jacoline Baan, en ook Lot, dochter van Arjan …

Doopdienst

Uitgerekend op Israëlzondag legde de God van Israël Zijn Naam en beloften op het leven van de kleine Sam Molenaar. Een vreugdevolle dag voor de fam. Molenaar en onze gemeente. Al sinds 1791 wordt de naam van elke dopeling in …

Doopdienst

Komende zondagmorgen hopen we samen te komen rondom het sacrament van de Heilige Doop en het Woord van God. In deze dienst mag Sam Molenaar het teken en zegel van de doop ontvangen. Daarmee worden de beloften van God de …

Doop

Op D.V. zondagmorgen 1 okt. zal de Heilige Doop bediend worden. Heeft je kind dat in Gods Verbond is opgenomen, dit verbondsteken nog niet ontvangen? En wil je graag dat je kind gedoopt wordt? Geef dit dan z.s.m. door aan …