Afgelopen zondag werd Jochem Kwakernaak gedoopt. De dooptekst was: “Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik… Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur” Lukas 3: 16.

Na afloop van de doopdienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren onder aan de kerkstoep.

D.V. zondag 30 mei is er opnieuw een doopdienst in onze gemeente. Jochem, het zoontje van Liesbeth en Peter Kwakernaak ontvangt dan het teken en zegel van de doop. Ds. H.J. van der Veen zal in de dienst voorgaan.

D.V. volgende week zondag zal er een doopdienst gehouden worden. In de morgendienst hoopt onze buurman ds. R. van der Knijff de kleine Iza, het dochtertje van Jacquo en Linda Theunisse, te dopen.

We mogen terugkijken op een fijne zegenrijke doopdienst. De beloften van Vader, Zoon en Heilige Geest mochten worden uitgesproken, terwijl het water over haar hoofdje stroomde. Jorieke is ingedragen en ingewijd in de wereld met God.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen