De a.s. zondagmorgen hoopt de kleine Hidde Tijn, zoon van Nijs en Maartje den Besten te worden gedoopt. Wij bidden om een gezegende dienst.

De vorige zondag werd de heilige doop bediend aan de kleine Niene Elisabeth Feline Kielenstijn. De tekst van de preek was Dt.9:25-29. Het was voor de ouders, maar ook voor de grootouders, ons kostersechtpaar, een bijzondere gebeurtenis waar we hen nogmaals van harte mee feliciteren!

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening heilige doop)
18.30 uur ds. T.C. de Leeuw te `s Grevelduin-Capelle
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.103:1; en `s avonds Ps.104:17.
Organist: De organist van de komende zondag is mevr. Marianne van der Spek.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Oppas: Op D.V. 10 febr. a.s. verzorgen mevr. Irma Verhoef en Tamara Bikker de oppas; en op 17 febr. mevr. Jantine Bijkerk en Anna Lisa Hofman.

De afgelopen zondagavond werd alhier de kleine Jefta Johannes Pieter, zoon van Jacob Jan en Tamara Matze-Jonker, gedoopt. De preek ging over 2 Sam.15:21, waar Ithaï zijn trouw aan de vernederde koning David bewijst. God zegene de kleine Jefta en ook het zusje en het broertje en hun ouders!

De komende zondagavond hoopt de kleine Jefta Johannes Pieter, zoon van Jacob Jan en Tamara Matze-Jonker, die voor de studie van Jacob Jan al enige jaren in Amerika verblijven, hier te worden gedoopt. Ook de andere kinderen van het gezin zijn destijds hier gedoopt. We vinden het een eer, dat dit gezin zich altijd nog zo met ons verbonden weet. We verheugen ons op de doopdienst. We bidden om alle wijsheid voor de ouders om hun kinderen in de vreze van Gods Naam groot te brengen en voor de theologische studie. Mogen Jacob Jan en Tamara en de kinderen zich door Gods hand geleid en gedragen weten, voor nu en eeuwig geborgen in de liefde van Hem die ze riep. Op D.V. zaterdag 30 juni a.s. is er van 10.00-13.00 uur gelegenheid (uitdrukkelijk ook voor de gemeente!) om Jacob Jan en Tamara en de kinderen te ontmoeten en te feliciteren op hun kraamfeest.

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen