In de dienst van de paasmorgen werd de doop bediend aan Hidde Thijn (inderdaad met een “h”) den Besten. De tekst van de prediking was Markus 16:1-8.

De a.s. zondagmorgen hoopt de kleine Hidde Tijn, zoon van Nijs en Maartje den Besten te worden gedoopt. Wij bidden om een gezegende dienst.

De vorige zondag werd de heilige doop bediend aan de kleine Niene Elisabeth Feline Kielenstijn. De tekst van de preek was Dt.9:25-29. Het was voor de ouders, maar ook voor de grootouders, ons kostersechtpaar, een bijzondere gebeurtenis waar we hen nogmaals van harte mee feliciteren!

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening heilige doop)
18.30 uur ds. T.C. de Leeuw te `s Grevelduin-Capelle
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.103:1; en `s avonds Ps.104:17.
Organist: De organist van de komende zondag is mevr. Marianne van der Spek.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het onderhoudsfonds.
Oppas: Op D.V. 10 febr. a.s. verzorgen mevr. Irma Verhoef en Tamara Bikker de oppas; en op 17 febr. mevr. Jantine Bijkerk en Anna Lisa Hofman.

De afgelopen zondagavond werd alhier de kleine Jefta Johannes Pieter, zoon van Jacob Jan en Tamara Matze-Jonker, gedoopt. De preek ging over 2 Sam.15:21, waar Ithaï zijn trouw aan de vernederde koning David bewijst. God zegene de kleine Jefta en ook het zusje en het broertje en hun ouders!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen