D.V. volgende week zondag zal er een doopdienst gehouden worden. In de morgendienst hoopt onze buurman ds. R. van der Knijff de kleine Iza, het dochtertje van Jacquo en Linda Theunisse, te dopen.

We mogen terugkijken op een fijne zegenrijke doopdienst. De beloften van Vader, Zoon en Heilige Geest mochten worden uitgesproken, terwijl het water over haar hoofdje stroomde. Jorieke is ingedragen en ingewijd in de wereld met God.

In de morgendienst van komende zondag hoopt Jorieke, dochter van Anne-Wieke en Gert-Jan Vermeulen, het teken en zegel van de Heilig Doop te ontvangen. Op haar geboortekaartje staat: Dank U Heere voor dit nieuwe leven, dit kind door U aan ons gegeven. Houd Gij Uw hand nu en voortaan, zegenend over haar bestaan. Een belijdenis dat God de Schepper van het nieuwe leven is, wat Hij niet loslaat. Hij wil daarom Zijn verbond met Jorieke bevestigen door het water van de doop, waarin Hij Zijn trouw aan haar, haar ouders, broertjes en zusje en ook heel de gemeente laat zien.

In de dienst van zondagmorgen zullen er twee van onze jongste gemeenteleden gedoopt worden: Lucas Pieter Bijkerk en Charlie Siska Maria Molenaar. Lucas is het zoontjes van Pieter en Jantine Bijkerk en broertje van Liam en Nathan. Charlie is het dochtertje van Marco en Marianne Molenaar en kleine zus van Mees & Max. Er wordt wel eens gezegd dat de Bijbel een boek is voor grote en oude mensen. Niets is minder waar. Kinderen nemen in de Bijbel een belangrijke plaats in. Vaak stelde de Heere Jezus ze als voorbeeld voor grote mensen. Tijdens Zijn leven op aarde deed Jezus veel wonderen. Hij genas bijvoorbeeld veel zieken. Heel veel van hen waren kinderen. In de Bijbel staan ook prachtige verhalen waaruit Zijn grote liefde voor kinderen sprak. Jantine en Marianne, jullie lijken op de moeders uit Markus 10: 14. Zij brachten hun kinderen bij Jezus en wilden dat Hij hen zou aanraken. Zondagmorgen legt God Zijn Hand op het hoofd van Charlie en Lucas. Hij zegt dan: Ik heb jullie gemaakt en Ik wil altijd je Vader zijn, je hoort bij Mij. Fijn he, dat je er als vader en moeder niet alleen voor staat. Dat er ook een Hemelse Vader is Die je bij de opvoeding wil helpen, dat je alle mooie en moeilijke dingen die je als ouders ook meemaakt, bij de Heere mag brengen. En… net als in Markus 14, mogen jullie kinderen de zegen ontvangen. We bidden voor een gezegende dienst.

In de dienst van de paasmorgen werd de doop bediend aan Hidde Thijn (inderdaad met een “h”) den Besten. De tekst van de prediking was Markus 16:1-8.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen