Ga naar de inhoud

Doop

In dankbaarheid kijken we terug op een bijzondere dienst. Jefta, Sera en Jade van Kleij mochten het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Hierin zegt God dat Hij een eeuwig verbond met ons sluit. Met ons en onze kinderen, het gaat van geslacht tot geslacht. De doop wijst op de afwassing van onze zonden door de Heere Jezus Christus. De doop roept ons op tot een nieuw leven in Christus. Als het van ons afhangt, zou er weinig van terecht komen. Maar God houdt Zich aan Zijn Woord: het is een eeuwig verbond der genade.