Ga naar de inhoud

Doopdienst

We zien uit naar een bijzondere zondag. We vieren de opstandingsdag van onze Heere Jezus Christus en het sacrament van de Heilige doop wordt bediend. Cas van de fam. Albert en Jacoline Baan en ook Lot van de fam. Arjan en Renske Mourik zullen het teken en zegel van het Verbond ontvangen. Met dankbaarheid zien we terug op de avond van het doopgesprek. Er was aan de ouders gevraagd een brief te schrijven aan Cas en aan Lot met daarin de reden waarom ze hun kindje laten dopen. Mooi hoe jullie dat onder woorden hebben gebracht. Om stil van te worden! We hebben met elkaar ook het doopformulier gelezen en besproken. Ik denk aan dat mooie stukje tot bemoediging voor alle zwakkelingen-in-het-geloof. Mensen zoals u en jij en ik. Hier komt het: ‘Wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en ook niet in de zonden blijven liggen. Want de doop is een zegel en volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben’. Wat mooi! Als je verslapt in het geloof, als je twijfelt of wankelt, denk dan aan je doop. Dat is Gods bewijs dat we een eeuwig verbond der genade met Hem hebben. Hij wankelt niet. Hij staat klaar om je weer overeind te helpen. Niet een keer, maar telkens weer. Het leert ons dat het nooit van ons, maar altijd van Hem moet komen. Het is: steeds de toevlucht nemen tot Jezus Christus. Ik leg mijn hand in Zijn hand. Ik zet mijn voet in Zijn voetspoor. Dat is wandelen in geloof en in geloof je kind ten doop houden. We wensen de ouders een gezegende dienst!