Ga naar de inhoud

Doopdienst

In de dienst van zondagmorgen zullen er twee van onze jongste gemeenteleden gedoopt worden: Lucas Pieter Bijkerk en Charlie Siska Maria Molenaar. Lucas is het zoontjes van Pieter en Jantine Bijkerk en broertje van Liam en Nathan. Charlie is het dochtertje van Marco en Marianne Molenaar en kleine zus van Mees & Max. Er wordt wel eens gezegd dat de Bijbel een boek is voor grote en oude mensen. Niets is minder waar. Kinderen nemen in de Bijbel een belangrijke plaats in. Vaak stelde de Heere Jezus ze als voorbeeld voor grote mensen. Tijdens Zijn leven op aarde deed Jezus veel wonderen. Hij genas bijvoorbeeld veel zieken. Heel veel van hen waren kinderen. In de Bijbel staan ook prachtige verhalen waaruit Zijn grote liefde voor kinderen sprak. Jantine en Marianne, jullie lijken op de moeders uit Markus 10: 14. Zij brachten hun kinderen bij Jezus en wilden dat Hij hen zou aanraken. Zondagmorgen legt God Zijn Hand op het hoofd van Charlie en Lucas. Hij zegt dan: Ik heb jullie gemaakt en Ik wil altijd je Vader zijn, je hoort bij Mij. Fijn he, dat je er als vader en moeder niet alleen voor staat. Dat er ook een Hemelse Vader is Die je bij de opvoeding wil helpen, dat je alle mooie en moeilijke dingen die je als ouders ook meemaakt, bij de Heere mag brengen. En… net als in Markus 14, mogen jullie kinderen de zegen ontvangen. We bidden voor een gezegende dienst.