Ga naar de inhoud

Doop

Op 1ste Paasdag, zondag 31 maart, mochten Cas Cornelis Baan, zoontje van Jacoline en Albert en ook Lot, dochtertje van Renske en Arjan Mourik het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. Juist in zo’n dienst schittert de liefde en de trouw van God. De Heere gaat in onze tijd van afval en verval door met Zijn werk. Wij feliciteren de families Baan en Mourik van harte en wensen hen Gods zegen en ontferming toe in de opvoeding opdat zij als ouders Cas en Lot voor mogen gaan in het evangelie van Jezus Christus. Dat is een belangrijke roeping van ouders voor kinderen: hen laten opgroeien tot volwassen mensen die leven bij het Woord van God en hen bij de Goede Herder Jezus Christus vertrouwd maken. Dat is ook het mooiste dat je als ouders kunt bieden: wijzen op de eeuwige zekerheid in de opgestane Heer. Dat is een hoge en zeer belangrijke roeping. Een vreugdevolle taak, maar ook een moeilijke taak. Daarom bidden wij als gemeente voor alle ouders dat zij door een levende verbondenheid met Christus hun kinderen mogen begeleiden op de weg van het Evangelie. ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God’.