Ga naar de inhoud

Doopdienst

In de Pinkstermorgendienst van 19 mei hopen we samen te komen rondom het sacrament van de Heilige Doop en het woord van God. In deze feestelijke dienst hopen we zondag er getuige van te zijn dat Eva Johanna Korteland ten doop gehouden zal worden. Daarmee worden de beloften van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over haar leven uitgesproken. Beloften van zorg, redding, vernieuwing en heiliging. Wonderlijke en genadige beloften die God ons geeft zodat wij erom vragen totdat we zien dat Hij Zijn beloften vervult.