Ga naar de inhoud

Categorie: Bij de preek

Bij de preek

De leerdiensten over de rol van man en vrouw in huwelijk en gemeente zitten erop. Er kwam veel langs. De preken zijn terug te luisteren via ons YouTube kanaal, of via het YouTube kanaal van ds. Speksnijder. Zoeken op: Speksnijder …

Bij de preek

Het Oude Testament is vol van Jezus, al is dat vaak niet duidelijk. Het is verrijkend beloften en profetieën te lezen met het oog op de Heere Jezus, en om bij bepaalde gebruiken (offers, wassingen, tempeldienst, besnijdenis) te ontdekken wat …

Bij de preek

In de vorige leerdiensten hoorden we hoe ellendig de mens er buiten Christus aan toe is (zondag 2-3), dat God rechtvaardig is als Hij ons zou straffen (zondag 4), maar dat Hij een Verlosser en Middelaar gaf om het in …

Bij de preek

In de morgendienst gaan we verder met 1 Sam. 3, waar we stilstaan bij Samuël die door de Heere geroepen werd tot profeet.…

Bij de preek

Calvijn zegt in een preek nav Psalm 27:4 over de eredienst: ‘God openbaart Zich aan ons en wij moeten Zijn lieflijkheden aanschouwen. Wij moeten Hem op de goede manier aanschouwen, namelijk: dat wij daarover opgetogen zijn van liefde… Om daartoe …

Bij de preek

Zondagavond maken we een begin met het 2de deel van de Catechismus. Het deel dat ingaat op de verlossing van de mens. We horen aan welke voorwaarden de Middelaar en Verlosser moest voldoen om ons mensen te kunnen verlossen. Hoe …

Bij de preek

Tijdens de preek(bespreking) op de startzondag heb ik gezegd dat God in Jezus Christus tevreden over ons is. Deze manier van zeggen is voor velen nieuw en roept bij sommigen vragen op. Ik heb dit woord gebruikt om het woord …

Bij de preek

Komende zondagmorgen zal het lied van Hanna centraal staan. Zij zingt over hoe de Heere situaties van mensen omkeert. Dit verandert ten goede of ten kwade. Wat kan dat te maken hebben met de koning/Koning die Hij geeft? De week …

Bij de preek

Komende zondag gaan we ontdekken wat de Heere ons in Richt. 17 te zeggen heeft. Deze geschiedenis geeft ons een indruk in hoeverre het volk Israël de Heere uit liefde diende en trouw bleef aan Zijn verbond. Dat geeft ons …

Bij de preek

Nav de preek over Genesis 22 kwam de vraag op welke manier(en) de Heere voorziet. Vervult Hij dan al onze verlangens en wensen zoals wij dat willen? En geeft Hij terug wat wij hebben moeten opgeven of verliezen? Een goede …