Ga naar de inhoud

Categorie: Bij de preek

Bij de preek

Tijdens de preek(bespreking) op de startzondag heb ik gezegd dat God in Jezus Christus tevreden over ons is. Deze manier van zeggen is voor velen nieuw en roept bij sommigen vragen op. Ik heb dit woord gebruikt om het woord …

Bij de preek

Komende zondagmorgen zal het lied van Hanna centraal staan. Zij zingt over hoe de Heere situaties van mensen omkeert. Dit verandert ten goede of ten kwade. Wat kan dat te maken hebben met de koning/Koning die Hij geeft? De week …

Bij de preek

Komende zondag gaan we ontdekken wat de Heere ons in Richt. 17 te zeggen heeft. Deze geschiedenis geeft ons een indruk in hoeverre het volk Israël de Heere uit liefde diende en trouw bleef aan Zijn verbond. Dat geeft ons …

Bij de preek

Nav de preek over Genesis 22 kwam de vraag op welke manier(en) de Heere voorziet. Vervult Hij dan al onze verlangens en wensen zoals wij dat willen? En geeft Hij terug wat wij hebben moeten opgeven of verliezen? Een goede …

Bij de preek

Misschien denkt u wel: wanneer begint de dominee met de prekenserie over 1 Samuel? Daar werk ik langzaam naartoe. De preken over Abraham en Gods verbond met hem (Gen. 15 en 22) zijn een inleiding daarop. Komende zondag staan we …

Bij de preek

Het is liefdevol van de Heere dat Hij Abraham en ons opnam in het genadeverbond. Op die manier wil Hij ons persoonlijk ervan overtuigen dat Hij onze God is (!) en dat Hij ons alles zal geven wat wij naar …

Bij de preek

Het is belangrijk dat heel het Woord van God aan de orde komt. Dat gebeurt vanzelf als we hele Bijbelboeken doornemen. Daar hoop ik dan ook binnenkort mee te beginnen in de morgendiensten, en wel met het Bijbelboek 1 Samuel. …