Ga naar de inhoud

Categorie: Bij de preek

Bij de preek

Zondagavond hopen we n.a.v. zondag 10 stil te staan bij Gods soevereiniteit en onze verantwoordelijkheid en hoe deze twee zich tot elkaar verhouden (zie Psalm 127:1-2).…

Bij de preek

Zondag hoop ik te preken uit Gen. 28:22. Het thema is: 200 jaar kerkgebouw, monument van Gods trouw. We zullen dan stilstaan bij Gods trouw. Ons kerkgebouw is daar een teken van. Bedenk voor jezelf eens: Hoe herinnert dit gedenkteken …

Bij de preek

De leerdiensten over de rol van man en vrouw in huwelijk en gemeente zitten erop. Er kwam veel langs. De preken zijn terug te luisteren via ons YouTube kanaal, of via het YouTube kanaal van ds. Speksnijder. Zoeken op: Speksnijder …

Bij de preek

Het Oude Testament is vol van Jezus, al is dat vaak niet duidelijk. Het is verrijkend beloften en profetieën te lezen met het oog op de Heere Jezus, en om bij bepaalde gebruiken (offers, wassingen, tempeldienst, besnijdenis) te ontdekken wat …

Bij de preek

In de vorige leerdiensten hoorden we hoe ellendig de mens er buiten Christus aan toe is (zondag 2-3), dat God rechtvaardig is als Hij ons zou straffen (zondag 4), maar dat Hij een Verlosser en Middelaar gaf om het in …

Bij de preek

In de morgendienst gaan we verder met 1 Sam. 3, waar we stilstaan bij Samuël die door de Heere geroepen werd tot profeet.…

Bij de preek

Calvijn zegt in een preek nav Psalm 27:4 over de eredienst: ‘God openbaart Zich aan ons en wij moeten Zijn lieflijkheden aanschouwen. Wij moeten Hem op de goede manier aanschouwen, namelijk: dat wij daarover opgetogen zijn van liefde… Om daartoe …

Bij de preek

Zondagavond maken we een begin met het 2de deel van de Catechismus. Het deel dat ingaat op de verlossing van de mens. We horen aan welke voorwaarden de Middelaar en Verlosser moest voldoen om ons mensen te kunnen verlossen. Hoe …

Bij de preek

Tijdens de preek(bespreking) op de startzondag heb ik gezegd dat God in Jezus Christus tevreden over ons is. Deze manier van zeggen is voor velen nieuw en roept bij sommigen vragen op. Ik heb dit woord gebruikt om het woord …

Bij de preek

Komende zondagmorgen zal het lied van Hanna centraal staan. Zij zingt over hoe de Heere situaties van mensen omkeert. Dit verandert ten goede of ten kwade. Wat kan dat te maken hebben met de koning/Koning die Hij geeft? De week …