Ga naar de inhoud

Bij de preek

Het Oude Testament is vol van Jezus, al is dat vaak niet duidelijk. Het is verrijkend beloften en profetieën te lezen met het oog op de Heere Jezus, en om bij bepaalde gebruiken (offers, wassingen, tempeldienst, besnijdenis) te ontdekken wat daarin over Jezus’ persoon en Zijn verlossingswerk wordt uitgebeeld. Ook verrijkend is om te kijken welke overeenkomsten er zijn tussen een bepaalde persoon of gebeurtenis uit het Oude Testament en Jezus’ persoon en werk. Bedenk tot slot ook ook dat wanneer er over het karakter, de Persoon, de verschijning en/of het verlossend handelen van de HEERE God geschreven wordt, dit altijd ook een beschrijving is van hoe de Heere Jezus is en/of wat Hij gedaan heeft of zou gaan doen. Als we zo het Oude Testament lezen en bestuderen zullen we God en Jezus beter leren kennen, Zijn verlossingswerk nog meer op waarde schatten en zullen we de psalmen zingen met het oog op Jezus.