Ga naar de inhoud

Bij de preek

Komende zondagmorgen zal het lied van Hanna centraal staan. Zij zingt over hoe de Heere situaties van mensen omkeert. Dit verandert ten goede of ten kwade. Wat kan dat te maken hebben met de koning/Koning die Hij geeft? De week erna staan we in de avonddienst stil bij ‘ellendekennis’. Zit in ons werkelijk de neiging God en onze naaste te haten? Hoe zou u/jij aan een ander duidelijk kunnen maken dat dit in ons zit?