Ga naar de inhoud

Bij de preek

Calvijn zegt in een preek nav Psalm 27:4 over de eredienst: ‘God openbaart Zich aan ons en wij moeten Zijn lieflijkheden aanschouwen. Wij moeten Hem op de goede manier aanschouwen, namelijk: dat wij daarover opgetogen zijn van liefde… Om daartoe te geraken moeten wij, meer dan wij gewoonlijk doen, letten op wat God ons in Zijn tempel voor ogen stelt [d.i. in de christelijke gemeente die samenkomt]. Daarom zegt David dat men in de tempel van de Heere met aandacht aanwezig moet zijn. Inderdaad zijn de grote schatten van Gods wijsheid die Hij ons voor ogen stelt, het waard aandachtig en zorgvuldig beschouwd te worden.‘