Ga naar de inhoud

Bij de preek

Tijdens de preek(bespreking) op de startzondag heb ik gezegd dat God in Jezus Christus tevreden over ons is. Deze manier van zeggen is voor velen nieuw en roept bij sommigen vragen op. Ik heb dit woord gebruikt om het woord (wel)behagen uit te leggen. Een (wel)behagen in iemand hebben betekent: een welgevallen hebben in iemand, blij en ingenomen zijn met de ander, genoegen scheppen in diegene, hij/zij is goed/aangenaam. Dat kan de Heere God alleen over iemand zeggen die uit liefde alles doet wat Hij gebied. Met die persoon is de Heere ingenomen. Over die persoon is de Heere tevreden. Zo kijkt God naar Zijn Zoon Jezus.