Ga naar de inhoud

Categorie: Ambtsdragers

Verkiezing ambtsdrager

Komende zondag zal het dubbeltal bekend gemaakt worden dat door de kerkenraad is opgesteld. De verkiezingsavond zal gehouden worden op D.V. 6 september om 20.00 uur in de kerk. We bidden om een gezegende en voorspoedige invulling van de vacature.…

Verkiezing ambtsdragers

Br. Floor de Bruin heeft aangegeven op medisch advies te moeten terugtreden als ouderling. In de morgendienst zullen we hierbij stilstaan. In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering van D.V. woensdag 24 aug. hopen we een dubbeltal te stellen en de stemmingsavond staat …

Aanpassing kerkbezoek per 23 januari

Naar aanleiding van de versoepelde Corona-maatregelen en het deze week uitgebrachte advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten de nodiging voor het kerkbezoek als volgt aan te passen:…