Tijdens de stemmingsavond van jl. woensdag 13 nov. zijn de volgende broeders verkozen:
In de vacature ouderling (met bijzondere aandacht voor de jeugd): Herman Hofman.
In de vacature ouderling/kerkrentmeester: Herber Bikker.
In de vacature diaken: Marco Molenaar.
In de vacature kerkrentmeester/penningmeester: Jan Korevaar.
Op het moment van uitkomen van deze kerkbode hebben de broeders hun beslissing kenbaar gemaakt. We hopen en bidden dat de kerkenraad weer voltallig mag worden.