Ga naar de inhoud

Zondag 1 mei 2022 om 9:30

Voorganger

Ds. R.W. van Mourik

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 116: 1 Psalm 30: 3 en 4 Psalm 119: 88 Psalm 116: 1, 2 en 3 Psalm 68: 10 Psalm 138: 4

Schriftlezing

Openbaring 1: 9 t/m 18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor CVK
Busjescollecte
GZB-project opvanghuis voor gehandicapten in Malawi