Ga naar de inhoud

Zondag 7 april 2024 om 18:30

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Marianne v.d. Spek

Liturgie

Psalm 126:3 Twaalf artikelen des geloofs: 1 en 2 Psalm 33: 6 Psalm 103: 7 en 2 Psalm 33: 11 en 10 Psalm 68: 3 en 10

Schriftlezing

Deut. 32:1-14 en Joh. 17

Preekvragen

  1. Waarom wordt God Vader genoemd? (2 redenen)
  2. Jezus laat zien hoe de Vader is. Wat zie je dan?
  3. Wat vindt u/jij bijzonder aan dat God je Vader is?

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte kerkvoogdij
Busjescollecte
GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen