Ga naar de inhoud

Zondag 7 april 2024 om 9:30

Voorganger

Ds. H. Klink te Hoornaar

Organist

Roel Pot

Liturgie

Psalm 136: 11 Psalm 75: 1 Psalm 125: 1,2, Psalm 123: 1 Psalm 23: 1,2,3 Psalm 72: 3, 4

Schriftlezing

Johannes 10: 1 – 18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte kerkvoogdij
Busjescollecte
GZB-project fam. Jansen in de Filipijnen