Op D.V. donderdag 13 jan. a.s. houden wij vanaf 9.15 uur in de”Wegwijzer” weer een koffiemorgen. Het onderwerp is: “Het Joodse gezinsleven; de Joodse vrouw”. Mevr. Jeannet van Duuren licht ons daarover in. Zij doet dat voor “Christenen voor Israël”. Voor die stichting is die ochtend dan ook de collecte bestemd. Wij nodigen u voor deze koffiemorgen heel hartelijk uit!