Op DV maandag 29 maart verzorgen de mannen- en vrouwenvereniging een online paasviering die te beluisteren is via de kerkradio of deze YouTube-link >>. Het thema is: “Hij kwam voor mij”. De avond start om 20.00 uur. We hopen op een gezegende viering met elkaar!

Op DV maandag 29 maart verzorgen de mannen- en vrouwenvereniging een online paasviering die te beluisteren is via de kerkradio of de YouTube-link op de kerksite. Het thema is: “Hij kwam voor mij”. De avond start om 20.00 uur. We hopen op een gezegende viering met elkaar!

In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben jullie kunnen lezen over de themabijeenkomst van de Hervormde Vrouwenbond op DV 24 maart. In de bijlage vinden jullie het programma van deze dag met een hartelijke uitnodiging om hieraan deel te nemen. Groet, namens het bestuur.

Op maandagavond 19 okt. hoopt de vrouwenvereniging weer bijeen te komen. Mevr. Leontine Boele neemt ons mee in Bijbelstudie 2, juni 2020. Alle vrouwen hartelijk welkom.

Ook vrouwenvereniging ‘Priscilla’ begint weer met haar verenigingsavonden. Maandagavond 20.00 uur wordt u verwacht. Inleidster deze avond is mevr. Marian van Rees. Bijbelstudie 1 van het juninummer is aan de beurt. De inleiding op deze Bijbelstudie staat in het meinummer. Wilt u die thuis alvast doorlezen? Uiteraard zijn ook nieuwe leden hartelijk welkom. Wilt u meer weten? Kom gerust een avond kijken.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen