Ga naar de inhoud

Categorie: Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging

Op DV. maandag 29 november is onze verenigingsavond. We behandelen Bijbelstudie nr. 4 vanuit het bijbelstudiekatern. Thema is De Mensenzoon gaat koning worden vanuit Daniel 7: 1-28. Mevr. Ina de Gier leidt dit voor ons in. De avond begint om …

Vrouwenvereniging

Op D.V. 8 november a.s. is er weer vrouwenvereniging. Wij bespreken Bijbelstudie nummer 3: “Weer dromen van nieuw koningschap?” Mevr. Jopie Baan leidt dat voor ons in.…

Vrouwenvereniging

Op D.V. maandag 18 oktober a.s. ontmoeten we elkaar weer. We bespreken Bijbelstudie 2: “Niet de mens maar satan koning?” Mevr. Jannie van Hoorne leidt dat voor ons in. Alle vrouwen hartelijk welkom!…

Vrouwenvereniging

Op D.V. maandag 27 september is onze eerste verenigingsavond van dit seizoen. We starten om 18.30 uur met een broodmaaltijd, mocht u zich nog niet opgegeven hebben, kan dit alsnog t/m 24 september bij Mieneke Korevaar. Later aanschuiven mag ook, …

Paasviering mannen- en vrouwenvereniging

Op DV maandag 29 maart verzorgen de mannen- en vrouwenvereniging een online paasviering die te beluisteren is via de kerkradio of deze YouTube-link >>. Het thema is: “Hij kwam voor mij”. De avond start om 20.00 uur. We hopen …

Paasviering mannen- en vrouwenvereniging

Op DV maandag 29 maart verzorgen de mannen- en vrouwenvereniging een online paasviering die te beluisteren is via de kerkradio of de YouTube-link op de kerksite. Het thema is: “Hij kwam voor mij”. De avond start om 20.00 uur. We …

Vrouwenvereniging

In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben jullie kunnen lezen over de themabijeenkomst van de Hervormde Vrouwenbond op DV 24 maart. In de bijlage vinden jullie het programma van deze dag met een hartelijke uitnodiging om hieraan deel te nemen. …

Vrouwenvereniging

Op maandagavond 19 okt. hoopt de vrouwenvereniging weer bijeen te komen. Mevr. Leontine Boele neemt ons mee in Bijbelstudie 2, juni 2020. Alle vrouwen hartelijk welkom.…

Vrouwenvereniging

Ook vrouwenvereniging ‘Priscilla’ begint weer met haar verenigingsavonden. Maandagavond 20.00 uur wordt u verwacht. Inleidster deze avond is mevr. Marian van Rees. Bijbelstudie 1 van het juninummer is aan de beurt. De inleiding op deze Bijbelstudie staat in het meinummer. …

Vrouwenvereniging

D.V. ma 9 maart is er weer een verenigingsavond. Mevr. Marian van Rees heeft bijbelstudie 8, uit het januari nummer 2020 voorbereid. We rekenen op u!…