Op D.V. 8 april a.s. om 20.00 uur (inloop 19.45 uur) houden de mannen- en vrouwenvereniging (de mensen van de “Bijbelavond” nodigen we ook hartelijk uit!) hun gezamenlijke paasfeest. Voor de pauze is er een presentatie van de G.Z.B. en na de pauze volgen we de paasliturgie van de “Herv. vrouw”. De collecte is voor de G.Z.B. U kunt ons ook volgen via de kerkradio.

Op D.V. 25 maart a.s. ontmoeten wij elkaar weer. Wij behandelen Bijbelstudie nummer 8 uit ons blad van jl. dec. Mevr. Elly van Zessen leidt dat voor ons in.

Op D.V. 4 maart a.s. is er weer vrouwenvereniging. Wij bespreken Bijbelstudie nummer 7. Mevr. H. van Renswoude leidt dat voor ons in.

Op D.V. 11 febr. a.s. verzorgt de vrouwenvereniging de gezamenlijke verenigingsavond. Dat is dus ook voor de mannenvereniging, de Bijbelavond en de J.V. en voor een ieder die hier graag in meeleeft. Mevr. Ebertina Mourik verzorgt voor ons de inleiding vanuit Bijbelstudie nummer zes uit de “Herv. vrouw”.

Op D.V. woensdag 30 jan. a.s. komen wij om 9.15 uur in de “Wegwijzer” bijeen samen met de dames van de vrouwenvereniging. Om 9.00 uur is er al een kopje koffie. De Bijbelstudie gaat over Dan.9:1-3. Weet u (ook als gasten) welkom!

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen