Ga naar de inhoud

Vrijwillige bijdrage

We zijn dankbaar dat in de afgelopen maanden veel gemeenteleden de vrijwillige bijdrage 2023 hebben overgemaakt. Maar misschien bent u het helemaal vergeten. Wellicht wilt u dan alsnog uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL91 RABO 0342 7250 25 t.n.v. “College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Brandwijk” onder vermelding van “Vrijwillige Bijdrage 2023”. Alvast hartelijk dank!