Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkrentmeesterschap

Vrijwillige bijdrage

De volgende week D.V. wordt de brief met de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2021 en de begroting 2022. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die …

Bedankt

Het jaar 2021 is voorbij, ook dit was een jaar waarin regelmatig een aanspraak werd gedaan op creativiteit en aanpassingsvermogen vanwege wijzigende maatregelen. We willen alle gemeenteleden bedanken voor hun inzet voor onze gemeente op allerlei gebied: voor het mogelijk …

Nieuwsbrief kerkrentmeesters

Als bijlage bij deze kerkbode ontvangt u een nieuwsbrief met mededelingen van de kerkrentmeesters, onder andere informatie over de voortgang van de bouw van de nieuwe pastorie.…

Begroting College van kerkrentmeesters

De begroting 2022 ligt van D.V. 29 november t/m 4 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…

Vrijwillige bijdrage

De volgende week D.V. wordt de brief met de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2020 en de begroting 2021. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die …

Bedankt

Het jaar 2020 ligt achter ons, een jaar waarin veel dingen anders waren dan voorgaande jaren. Dit is een mooi moment om alle gemeenteleden te bedanken voor hun inzet voor onze gemeente. Talenten zijn ingezet op allerlei gebied voor het …

College van Kerkrentmeesters

De begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters ligt van D.V. 14 t/m 19 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…