De volgende week D.V. wordt de brief met de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2020 en de begroting 2021. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die we als kerkrentmeesters hebben mogen ontvangen in de afgelopen tijd en vertrouwen ook op uw steun in de komende periode. Wij bevelen de vrijwillige bijdrage 2021 hartelijk in uw liefde en milddadigheid aan!

De jaarrekening 2020 ligt van D.V. 12 t/m 17 april ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen .

Het jaar 2020 ligt achter ons, een jaar waarin veel dingen anders waren dan voorgaande jaren. Dit is een mooi moment om alle gemeenteleden te bedanken voor hun inzet voor onze gemeente. Talenten zijn ingezet op allerlei gebied voor het mogelijk maken van de eredienst, voor het verzorgen van het jeugdwerk, voor de inzameling van geld voor onze nieuwe pastorie, voor het onderhoud van het kerkgebouw en voor alle andere gemeente-activiteiten. Soms voor iedereen zichtbaar, veelal achter de schermen. We zijn alle gemeenteleden van harte dankbaar en het past ons om bovenal onze Vader in de Hemel te danken voor alle Zegeningen die we als gemeente ook dit jaar weer mochten ervaren. Het College van Kerkrentmeesters.

De begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters ligt van D.V. 14 t/m 19 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

De jaarrekening 2019 van het CvK ligt nog tot 18 juli ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen