Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkrentmeesterschap

Begroting College van kerkrentmeesters

De begroting 2022 ligt van D.V. 29 november t/m 4 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…

Vrijwillige bijdrage

De volgende week D.V. wordt de brief met de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2020 en de begroting 2021. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die …

Bedankt

Het jaar 2020 ligt achter ons, een jaar waarin veel dingen anders waren dan voorgaande jaren. Dit is een mooi moment om alle gemeenteleden te bedanken voor hun inzet voor onze gemeente. Talenten zijn ingezet op allerlei gebied voor het …

College van Kerkrentmeesters

De begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters ligt van D.V. 14 t/m 19 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…

Jaarrekening

De jaarrekening 2019 van het CvK ligt nog tot 18 juli ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…

Jaarrekening

Van het College van kerkrentmeesters. De jaarrekening 2019 ligt van D.V. 13 t/m 18 juli ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…

CvK

De begroting van de kerkrentmeesters voor 2020 ligt van D.V. 16 tot 20 december ter inzage bij onze penningmeester B. Korevaar. Indien u de begroting wilt inzien, graag telefonisch een afspraak maken.…

Kerkrentmeesterschap

Afgelopen weken is een aanvang gemaakt met de bouw van de consistorie. Wij willen de vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben met verhuizen, inrichten, slopen en het grondwerk. Er is een hoop werk verricht en de bouwwerkzaamheden lopen voorspoedig. De palen …

Van het kerkrentmeesterschap

Deze week is de nieuwsbrief m.b.t. de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd. Wij bevelen de vrijwillige bijdrage in uw liefde en milddadigheid hartelijk aan. Bij deze nieuwsbrief zit dit jaar een retourformulier met een envelop waarin wij u om extra …