Ga naar de inhoud

Categorie: Kerkrentmeesterschap

Begroting College van Kerkrentmeesters

De begroting 2024 ligt van 4 december t/m 9 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…

Solidariteitskas

In het najaar wordt jaarlijks bij de belijdende lidmaten de bijdrage opgehaald voor de Solidariteitskas. Deze is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Een deel van de …

Nieuwsbrief kerkrentmeesters

Als bijlage bij deze kerkbode ontvangt u een nieuwsbrief van de kerkrentmeesters. Deze bevat informatie over de voortgang en afronding van de pastorie en enkele andere mededelingen.…

Begroting College van kerkrentmeesters

De Begroting 2023 ligt van D.V. 19 december t/m 24 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…

Vrijwillige bijdrage

We zijn dankbaar dat in de afgelopen maanden veel gemeenteleden de vrijwillige bijdrage 2022 hebben overgemaakt. Maar misschien bent u het helemaal vergeten. Wellicht wilt u dan alsnog uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL91 RABO 0342 7250 25 t.n.v. “College …

Vrijwillige bijdrage

De volgende week D.V. wordt de brief met de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2021 en de begroting 2022. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die …

Bedankt

Het jaar 2021 is voorbij, ook dit was een jaar waarin regelmatig een aanspraak werd gedaan op creativiteit en aanpassingsvermogen vanwege wijzigende maatregelen. We willen alle gemeenteleden bedanken voor hun inzet voor onze gemeente op allerlei gebied: voor het mogelijk …

Nieuwsbrief kerkrentmeesters

Als bijlage bij deze kerkbode ontvangt u een nieuwsbrief met mededelingen van de kerkrentmeesters, onder andere informatie over de voortgang van de bouw van de nieuwe pastorie.…

Begroting College van kerkrentmeesters

De begroting 2022 ligt van D.V. 29 november t/m 4 december ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.…