De jaarrekening 2019 van het CvK ligt nog tot 18 juli ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

Van het College van kerkrentmeesters. De jaarrekening 2019 ligt van D.V. 13 t/m 18 juli ter inzage bij penningmeester J. Korevaar. Voor een eventuele afspraak kunt u hem bellen.

De begroting van de kerkrentmeesters voor 2020 ligt van D.V. 16 tot 20 december ter inzage bij onze penningmeester B. Korevaar. Indien u de begroting wilt inzien, graag telefonisch een afspraak maken.

Afgelopen weken is een aanvang gemaakt met de bouw van de consistorie. Wij willen de vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben met verhuizen, inrichten, slopen en het grondwerk. Er is een hoop werk verricht en de bouwwerkzaamheden lopen voorspoedig. De palen zijn aangebracht en de fundering en vloer zijn gestort. Komende weken is het bouwvakvakantie en ligt de bouw stil. Na de bouwvak zal gestart worden met het timmer- en metselwerk. Met betrekking tot de nieuwbouwplannen voor de pastorie hebben wij voldoende steun en vertrouwen als kerkenraad om de plannen, zoals we die u hebben voorgesteld, door te zetten. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun en bijdrage.

Deze week is de nieuwsbrief m.b.t. de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd. Wij bevelen de vrijwillige bijdrage in uw liefde en milddadigheid hartelijk aan. Bij deze nieuwsbrief zit dit jaar een retourformulier met een envelop waarin wij u om extra steun voor de bouwplannen vragen. Dit formulier wordt vanaf 15 mei a.s. bij u opgehaald. Dit komt er voor de kerk wel zeer op aan. Wees vrijgevig en doe wat u kunt!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen