Binnenkort hopen wij bij de belijdende lidmaten van de gemeente langs te komen voor de verplichte bijdrage van €10,- voor de solidariteitskas. De helft van dit bedrag is voor het plaatselijke rentmeesterschap. Voor uw bijdrage zeggen wij u alvast hartelijk dank.