Ga naar de inhoud

Vrijwillige bijdrage

De volgende week D.V. wordt de brief met de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage bij u bezorgd en een nieuwsbrief met de financiële overzichten van 2021 en de begroting 2022. We willen alle gemeenteleden hartelijk dankzeggen voor de gaven die we als kerkrentmeesters hebben mogen ontvangen in de afgelopen tijd en vertrouwen ook op uw steun in de komende periode. Wij bevelen de vrijwillige bijdrage 2022 hartelijk in uw liefde en milddadigheid aan!