In de week van 13-18 april a.s. ontvangt u de nieuwsbrief en de acceptgirokaart voor de vrijwillige bijdrage. Wij bevelen het een en ander hartelijk in uw liefde en milddadigheid aan!