Het verjaringsfonds heeft over nov. en dec. €427,83 opgebracht. Via dhr. J. van Renswoude kwam er €950,- (!) binnen vanwege de oude metalen die hij voor de kerk opgehaald heeft. De diaconie ontving €5,- via mevr. Els Aanen en €5,- via mevr. Haagje Aanen voor “Licht in de avond”. De extra coll. voor de kerk van 2 jan. j.l. heeft €327,30 opgebracht. De laatste vier collecten AM hebben €97,50, €341,83, €304,47 en €313,77 opgebracht. De maand. telling bedroeg over jan. €1180,93 voor de kerk en €393,63 voor de diaconie. Oud. M.C. de Jong kreeg €10,- mee voor de kerk en oud. H.N. Aantjes €100,-. Verder was er nog een nagift van €100,- voor de oudejaarscollecte en een gift van €30,- via de bank. Het is een respectabel lijst. Wij danken u voor al uw medeleven.