De diaconie ontving (via oud. M.C. de Jong) €25,- voor de “Wegwijzer”. De extra diaconiecollecte van 16 jan. j.l. (voor de “Wegwijzer”) heeft €354,77 opgebracht. Wij zeggen u voor uw meeleven heel hartelijk dank.