De coll. voor de G.Z.B. heeft met Kerstmis het mooie bedrag van €728,20 opgebracht. De busjes bij de uitgang bevatten over het tweede halfjaar van 2010 €1682,33 voor de G.Z.B. Dat komt m.n. ten goede aan een kindertehuis op het eiland Pak Tagari. De avondmaalscoll. voor “Woord en Daad” heeft €256,75 opgebracht. En de coll. voor de Medische zending €297,45. Mevr. B. Hakkesteegt-Jongeneel kreeg €11,- mee voor “Licht in de avond”. Wij zeggen u voor al uw meeleven heel hartelijk dank.