Ga naar de inhoud

Verantwoording

Collecte-opbrengsten februari via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 1.119,49, extra maandelijkse collecte € 349,75 en onderhoudsfonds € 320,02. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand februari nog € 356,- collectegeld ontvangen. Verder bedraagt de opbrengt voor het verjaringsfonds over de maand maart € 240,90. En is er via oud. H. Bikker € 20,- en via bezoekbroeder C.H. Baan ook € 20,- ontvangen. Alle gevers hartelijk dank!