De coll. voor de stichting “Gave” van 6 nov. j.l. heeft €317,50 opgebracht. Wij zeggen u voor uw meedoen heel hartelijk dank.