Ga naar de inhoud

Verantwoording

Verjaringsfonds: De opbrengst van het verjaringsfonds over de maand februari € 232,78. Gift voor de kerk via diaken Molenaar € 50. Talenten: opbrengst oud ijzer € 1000. Sokken breien mevr. Aanen € 20. Collecte-opbrengsten januari via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 1.149,68, extra maandelijkse collecte € 359,00, algemene middelen € 588,95 en onderhoudsfonds € 302,90. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand januari nog € 68 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!