Allereerst bedanken de kerkrentmeesters hen die hun vrijwillige bijdrage voor dit jaar reeds hebben overgemaakt. Het stemt tot dankbaarheid hoe uw betrokkenheid daaruit spreekt. Ruim €42.000,- is er al binnen gekomen. Maar wij wachten nog op de leden van wie we nog niets hebben gehoord. Het valt ons op, dat er van de nog thuis wonende en zelf al verdienende jongeren betrekkelijk velen zijn die op ons schrijven nog niet hebben gereageerd. Denk er a.u.b. nog weer even aan. Wij stellen in dezen de betrokkenheid ook van jullie als jongeren bijzonder op prijs. Verder ontving de predikant €10,- en €20,- voor het kerkrentmeesterschap. Ook daarvoor zeggen wij u hartelijk dank.