Ga naar de inhoud

Verantwoording

Dhr. J. van Renswoude heeft voor €620,25 aan oude metalen bij elkaar “gesprokkeld”. Wij zijn hem en de “aanbieders” daar bijzonder erkentelijk voor. De coll. voor “Woord en Daad” (de avondmaalscoll.) heeft €231,90 opgebracht. En de coll. voor de “Unie voor Chr. onderwijs” €288,11. De extra maand. coll. van 5-9 j.l. heeft €422,85 opgebracht. En de coll. AM van 19-9 €336,35. De maand. telling bedroeg over sept. €896,58 voor de kerk en €298,87 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw bijdragen heel hartelijk dank.