De laatstgehouden collecte voor de I.Z.B. heeft €673,30 opgebracht. Wij ontvingen 1 x €50,- en 2 x €20,- voor de kerk (waarvan €20,- van iemand van buiten onze gemeente die belangstelling had voor onze “Startkrant”). Wij zeggen u voor uw medeleven heel hartelijk dank.