Ga naar de inhoud

Verantwoording

Dhr. J. van Renswoude heeft voor €1025,- opgehaald aan oude metalen. Het is formidabel. We danken hem en de “aanbieders” hier heel hartelijk voor. Dhr. D.H. Blotkamp kreeg €50,- mee voor de kerk. De busjes van de kerkradio bevatten in de eerste helft van dit jaar €361,40. De extra maand coll. voor de kerk van 4-7 j.l. heeft €321,35 opgebracht. De collecten AM van j.l. 18-7 en 25-7 bedroegen €266,70 en €283,62. De maand. telling van juli j.l. bedroeg €861,29 voor de diaconie en €287,10 voor de kerk. Wij dank u hartelijk voor al dit medeleven.