De collecte voor de Stichting Kinderhulp Oekraïne van 30 mei jl. heeft € 455,90 opgebracht.