Via oud. A.J. van Rees ontving de kerk €10,-. Via dhr. D.H. Blotkamp ontvingen we €50,- voor de Biddag. De totaalopbrengst van de coll. op de Biddag is zo gekomen op €3302,18. De extra maand. coll. van14-3 j.l. heeft €383,12 opgebracht. En de coll. AM van 21-3 €277,83. Wij zeggen u voor uw medeleven heel hartelijk dank.