De opbrengst van de maanden nov./dec. bedroeg € 519.35. Het totaal over het jaar 2020 was € 2863,23. Ondanks het moeilijke jaar lag deze opbrengst in de lijn van de afgelopen jaren. Alle gevers hartelijk dank. Ook een woord van dank aan de ophalers en Jaap voor de coördinatie.

De kerkenraad heeft besloten om in verband met de ‘corona maatregelen’ de verjaardagskaarten wel bij u te bezorgen, maar het ophalen van de zakjes tot nader bericht uit te stellen. Als de omstandigheden het toelaten, komen we graag weer bij u langs.

De opbrengst van het verjaringsfonds over de maanden januari en februari 2020 is € 475,45. Allen hartelijk dank! J. Korevaar.

Vele jaren was onze broeder Hans Kortleve fondsbeheerder. Hij deed dat met heel zijn hart en was hierin trouw en nauwgezet. Je herkende de kaart meteen aan het mooie handschrift. Hans, we willen je bedanken voor het werk dat je op deze wijze voor onze gemeente gedaan hebt. Het was een liefdedienst voor de Heere. We wensen je samen met Riet Gods zegen toe voor de toekomst. We stellen ook meteen de nieuwe beheerder voor: br. Jaap Korevaar. We wensen Jaap veel sterkte en Gods zegen in deze nieuwe taak.

Wij danken mevr. W. Blotkamp- van Ek heel hartelijk voor de vele jaren dat zij op de “lage nummers” van Gijbeland het verjaringsfonds heeft verzorgd. Met veel toewijding heeft zij dat gedaan. Wij zijn dankbaar omdat mevr. P. de Haan-Rozendaal deze taak van haar overneemt. Wij hopen, dat zij dit met liefde mag doen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen