Van 12 tot 16 mei a.s. heb ik een weekje vrij. Ik vraag u om in voorkomende gevallen contact op te nemen met de scriba of met de wijkouderling. Wilt u zo vriendelijk zijn in verband hiermee de kopij voor de “Kerkbode” mij uiterlijk op D.V. zaterdag 10 mei toe te doen komen? Ik zeg u hiervoor bij voorbaat hartelijk dank. De komende zondagmorgen D.V. vindt de voorbereidingsdienst m.b.t. de a.s. viering van het Heilig Avondmaal plaats. U en ik moeten maar nooit een ander middelpunt dan dat ene middelpunt zoeken: dat het offer van Christus onze zaligheid is. Als het dat niet is, zijn wij niet zalig, maar rampzalig. Daarom is geloven niet iets waar wij voor kiezen of niet kiezen. Maar geloven is een “heilig moeten”. In het geloof is te kiezen, zo te kiezen, dat je geen keuze meer hebt. Al je goed en kwaad valt dan weg. Al je nood valt dan weg. Al je angst en zonde valt weg. Alles valt weg. Maar de Heere Jezus houd je over! Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.