Ga naar de inhoud

Ten slotte

In Psalm 10:14 staat een heel mooie regel. Daar staat zoiets als: de Heere ziet onze moeiten en verdriet, en Hij nodigt ons uit dat in Zijn hand te geven. Wij krijgen in het leven te maken krijgen met moeite en verdriet. In Zijn liefde roept onze goede God en Vader ons op alles wat door ons hoofd gaat en ons hart raakt bij Hem te brengen. Hij nodigt u/jou uit uw/jouw hart bij Hem uit te leren storten. Door je moeiten, zorgen en verdriet hardop aan Hem te vertellen. In je eigen woorden te zeggen wat je raakt, en waarom. Velen hebben dat niet geleerd, zijn dit niet gewend. Maar het helpt echt dit hardop tegen de Heere te zeggen, zoals het ook fijn is het hardop tegen je partner of een goede vriend(in) te kunnen vertellen wat er in je omgaat. Dat kan opluchten. Zoek daarom een plek om dit te doen zonder dat iemand je hoort of stoort. En vertel alles aan de Heere. En worden je ogen vochtig? Wellen er tranen? Laat die tranen dan maar stromen. Onze tranen zijn kostbaar voor de Heere (Ps. 56:9). En huilen lucht vaak op. Dan blijf je minder hangen in je zorgen en verdriet, en blijft je hoofd minder malen. Dat vraagt oefening en durf. Maar ga het maar proberen. Bij de Heere is het veilig. En het helpt echt.
Hartelijke groeten,
Ds. J. Speksnijder