Ontvangt u allen een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, van
uw ds. J.A.H. Jongkind.