Onze examenkandidaten in het bijzonder wensen wij Gods kracht toe en vriendelijke nabijheid. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.