Wij denken aan onze ouderen en aan allen die een leven met veel zorgen hebben. Wij bidden voor hen om Gods bijzondere bijstand. Graag ontmoeten wij elkaar de komende zondag weer in de beide diensten. Laat ook door onze trouw de Naam van God groot worden gemaakt! Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.