Ga naar de inhoud

Ten slotte

Van Bert en Eline van Dam-Aantjes uit Groot-Ammers ontvingen wij een kaartje van de geboorte op 5 maart jl. van hun tweede kind: Lucas Brett. Wij waarderen het, dat zij ons daarvan in kennis stellen. Wij zijn hen niet vergeten en zij ons niet. Wij bidden, dat de kleine Brett tot vreugde van God en de mensen gezegend en gelukkig groot mag worden. Wij sluiten onze gemeenteberichten af met het gedicht “Lied” van Gerard Wijdeveld (geb. 1910):

Er is een Lam, dat bloedt,
Er is een Lam, dat bloedt…

en ik, die Het aanschouwen moet
en van mij zelven zeggen moet:
ik ben het, die U bloeden doet.

En dat ik U zóó bloeden zag,
zal `t mij behoeden éénen dag
voor weder, weder zonden?
Ik zal U talloos wonden
en roepen om Uw bloed…

Wat ik U daarom zeggen moet?
Wat ik U zeggen moet?

Er is een Lam, dat bloedt…

Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.