Met twee diensten staat de Biddag heel nadrukkelijk aangekondigd. Het is niet zuiver, als ik u onder dit hoofdje wijzen zou op de crisis en een extra appel op die manier op u zou doen om met de Biddag ijverig naar de kerk te komen. We houden geen Biddag om het zekere voor het onzekere te nemen en Gods zegen af te dwingen. Maar in voor- en tegenspoed leven wij dankbaar en afhankelijk met de God die wij geen ogenblik kunnen missen en van wie wij vertrouwen, dat Hij onze weg kent. Zijn hart gaat naar ons uit en ons hart naar Hem. Het is ook bijzonder, dat onze oud-predikant ds. H.J. Stoutjesdijk de komende zondagmorgen hier in de dienst mag gedenken, dat hij veertig jaar geleden op ons dorp predikant werd. Ernstig en met een goed hart weten we, dat hij steeds heeft getracht het Evangelie van de genade in de Heere Jezus Christus dichtbij de mensen te brengen. Hij werd predikant in een tijd, dat ons dorp veel meer dan dat dat nu nog het geval is een Hervormd, kerks dorp was. De koude wind van de secularisatie gaat ook hier fel te keer. Maar God is nog steeds Dezelfde, die Zijn wonderen een gedachtenis maakt. Hem die alle dingen in Zijn hand houdt, zij voor Zijn genade dank en ere gebracht. Moge het ds. Stoutjesdijk en zijn lieve vrouw nu het emeritaat heel dichtbij komt, goed zijn om de Heere te verwachten die Zijn knechten rijk met het loon van Zijn genade bedenkt. Met dat loon dat een eeuwig loon is waar Zijn liefderijke hart in uitkomt. Na de dienst is er gelegenheid in de “Wegwijzer” ds. Stoutjesdijk en zijn vrouw persoonlijk te ontmoeten. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.