Ik loop misschien wel wat op de muziek vooruit, maar nu we alweer denken, soms, even: “Het is straks weer Pasen”, wil ik dit bericht besluiten met een gedicht van Guido Gezelle (1830-1899) met de titel: “`t Is Paaschen”.

`t Is Paaschen en de zonne zendt
weer levendoende kracht
het nieuwgeboren groen omtrent,
dat in de weide lacht.

Geen oude wet, geen zurend brood,
geen zonde meer die `t leven doodt:
`t Is Paaschen!
`t Is Paaschen!”
Met God verrijzen wij!

`t Is Paasschen en Verrijzenis,
zingt elk vol dankbaarheid,
omdat de Heer verrezen is,
die wierd in `t graf geleid.

Verrijze elk christen hert! Waarom?
De winter is voorbij,
de zomer is daar: wellekom!
Met God verrrijzen wij!

Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.