Ga naar de inhoud

Ten slotte

Binnenkort gaan Jacob-Jan, Tamara en de kleine Hanna Matze naar Duitsland om daar opbouw- en evangelisatiewerk te doen. Wij bewonderen hun moed en ondernemingszin en wensen hen onder Gods zegen in het Sauerland een goede tijd toe. In de betrekkelijk korte tijd dat jullie hier hebben gewoond, kwamen we jullie in alle mogelijke verbanden vaak tegen. We gaan jullie missen. Maar we hopen, dat de geestelijke verbondenheid blijft. In de dienst van zondagmorgen a.s. zijn er ook wat familieleden en vrienden van jullie aanwezig en hoop ik met een enkel woord het a.s. afscheid te onderstrepen. Hier staan wat meer concrete dingen aangaande jullie plannen voor de toekomst vermeld. Graag verwijzen wij de gemeente daarnaar. Heb het goed straks in Duitsland en wees standvastig. Laat het Woord van God jullie leiden en troosten. “Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig” (Ps.136:1). Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.