Heel onbescheiden meld ik het toch nog even, dat ik morgenochtend (D.V. zat. 15 febr.) voor de gemeente “open huis” houd. Wij waarderen uw komst! Ik sluit deze berichten af met het gedichtje van Jac. Revius (1566-1658), dat u in de Kloosterkerk in Den Haag als wandversiering aantreft en wat ik in de dienst van de afgelopen zondagavond u heb geciteerd:

“`t Is wijsheid, naar de stal van Bethlehem te treden,
dat is (opdat gij `t weet): te komen in Zijn kerk.
Gij vindt er Godes Zoon en Zijn verkoren leden,
al gaat het er wat slecht (krom) en armelijk te werk”.

Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.