Ga naar de inhoud

Ten slotte

“Ik ben de goede Herder” (Joh.10:14). I.v.m. de voorbereiding op het Heilig Avondmaal wijs ik u met liefde op dit heerlijke woord. Heel veel herders zijn er op de fabriek en bij allerlei instanties die overal oog voor hebben behalve voor de schapen. Zeker in een tijd waarin de dingen harder en zakelijker worden, dringt zich die vraag aan ons op: “Is er nog wel iemand die naar mij vraagt?” Maar Hij vraagt naar ons. “Ik ben de goede Herder”. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.