Ga naar de inhoud

Ten slotte

Als wij altijd niet even trouw zijn, zijn wij daar niet minder om voor onze Heere. Niemand is er voor God meer of minder. Dat bedoel ik dus niet. Maar ik stip het heel voorzichtig aan om u, samen met uw gezin, tot het trouwe volgen in liefde van de Heere op te roepen op Wiens komst wij wachten: “Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend!” (Lk.12:35). Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.