Ga naar de inhoud

Ten slotte

‘Bescherm uw hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven’ (Spr. 4: 23). Op de afdeling hartbewaking in een ziekenhuis wordt met grote zorg gewaakt over de patiënten. Vierentwintig uur per etmaal. Geen moment mag de aandacht verslappen Er hangt teveel van af. Salomo heeft het ook over hartbewaking. De Bijbel bedoelt met ons hart de kern van ons leven. Anders gezegd: het stuurhuis, de commandokamer van waaruit de lijnen worden uitgezet. In ons hart wordt beleid gemaakt. Het is het directiecentrum van ons bestaan dat bewaakt moet worden. ‘Boven al’ staat er. Er moet dus meer bewaakt worden. Meteen na de tekst worden onze mond, onze ogen en onze voeten genoemd. U mag ook denken aan onze handen en oren. De uitgangen van het leven, die vanuit het hart worden gedirigeerd. Als mijn mond onoprecht is, komt er iets openbaar van mijn hart. En als mijn ogen de zonden zoeken, dan zegt dat meer over mijn hart dan over mijn ogen. Wie alleen zijn voet bewaakt of krampachtig zijn best doet om geen zondige beelden te zien, doet aan symptoombestrijding. Maar de eigenlijke kwaal wordt niet aangepakt. Daarvoor moeten we bij het hart zijn. Behoed het! Dat wil in de eerste plaats zeggen dat ik mijn hart aan de Heere verlies. Dat mijn hart vernieuwd wordt door zijn Woord en Geest. Ook in het leven van het geloof blijft bewaking nodig. Een biddend leven waarin ons hart dagelijks aan de Heere wordt toegewijd. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad