De komende zondagmorgen nemen we D.V. afscheid voor wat betreft de kerkenraad van diaken G. Korevaar en oud. J. den Dunnen. De heren J.C. Boele en A.D. Mourik worden voor het eerst als diaken en ouderling in het ambt bevestigd en diaken J.W. van de Graaf en ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk worden in hun ambt herbevestigd. Wij bidden voor alle direct betrokkenen en voor de hele gemeente om een rijke en gezegende dienst. Met een vriendelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.